Theo giá

40%
Bàn phím điều khiển camera PTZ NKB1000
Mã: BP 02
4,800,000 đ
30%
Bàn điểu khiển PTZ Samsung SPC-1010
Mã: BP 03
9,618,700 đ
30%
Bàn điểu khiển PTZ Samsung SPC-6000
Mã: BP 04
32,330,200 đ
30%
Bàn điều khiển PTZ Samsung SPC-2000
Mã: BP 05
14,428,400 đ
30%
Bàn phím PTZ camera Hikvision DS-1002KI
Mã: BP 06
4,557,000 đ
35%
Bàn phím PTZ Camera HDPARAGON HDS-1100KI
Mã: BP 07
24,850,800 đ
35%
Bàn phím PTZ Camera HDPARAGON HDS-1005KI
Mã: BP 08
   
7,824,700 đ
35%
Bàn phím PTZ Camera HDPARAGON HDS-1004KI
Mã: BP 09
8,231,600 đ
35%
Bàn phím PTZ Camera HDPARAGON HDS-1002KI
Mã: BP 10
3,880,500 đ
38%
Bàn phím Speed Dome KBvision KX-100NK
Mã: BP 11
6,076,000 đ