40%
Đầu ghi hình HD-TVI AFIRI DVR-504C1
40%
Đầu ghi hình HD-TVI AFIRI DVR-508C1
40%
Đầu ghi hình IP 4 kênh AFIRI NVR-104E1
40%
Đầu ghi hình IP 8 kênh AFIRI NVR-108E1
40%
Đầu ghi hình IP 8 kênh AFIRI NVR-108E2
40%
Đầu ghi hình IP 16 kênh AFIRI NVR-116E4
40%
Đầu ghi hình IP 32 kênh AFIRI NVR-132E4