37%
Đầu dò hồng ngoại PYRONIX KX-15DD
Mã: BD 97
538,020 đ
34%
Đầu dò hồng ngoại PYRONIX KX-18DC
Mã: BD 98
624,360 đ
34%
Đầu dò hồng ngoại PYRONIX KX-10DP
Mã: BD 99
624,360 đ
40%
Đầu dò hồng ngoại PYRONIX KX-15DT
Mã: BD 101
984,000 đ
40%
Đầu dò hồng ngoại PYRONIX KX-15DTAM
Mã: BD 102
1,728,000 đ
40%
Đầu dò hồng ngoại PYRONIX TMD-15GRADE3
Mã: BD 103
1,728,000 đ
40%
Đầu dò hồng ngoại PYRONIX XD10TTAM1
Mã: BD 104
3,132,000 đ
35%
Đầu báo vỡ kính PYRONIX BG2000
Mã: BD 105
631,800 đ
30%
Đầu dò hồng ngoại ngoài trời SIR10S
Mã: BD 106
3,322,200 đ
30%
Báo động Enforcer KIT-ENFORCER32-WE/APP/GPRS
Mã: BD 107
16,632,000 đ
30%
Đầu dò hồng ngoại PYRONIX KX10DP-WE
Mã: BD 108
1,591,800 đ
30%
Đầu báo rung PYRONIX SHOCK WE
Mã: BD 109
1,738,800 đ
30%
Báo động PYRONIX MATRIX 6 ZONE
Mã: BD 110
3,164,000 đ
30%
Đầu báo beam 2 tia PB-120HD
Mã: BD 111
3,218,600 đ
30%
Báo động PYRONIX MATRIX 832 ICON (8 ZONE)
Mã: BD 112
4,004,000 đ
30%
Báo động PYRONIX MATRIX 832 LCD (8 ZONE)
Mã: BD 113
5,107,200 đ
40%
Đầu báo beam 2 tia PB-25HD
Mã: BD 114
1,440,000 đ
38%
Đầu báo beam 2 tia PB-30HD
Mã: BD 115
1,636,800 đ
44%
Đầu báo beam 4 tia Quad-50CS
Mã: BD 116
3,830,400 đ