40%
Đầu dò hồng ngoại PYRONIX KX-15DTAM
40%
Đầu dò hồng ngoại PYRONIX XD10TTAM1
35%
Đầu báo vỡ kính PYRONIX BG2000
30%
Đầu dò hồng ngoại PYRONIX KX10DP-WE
30%
Đầu báo rung PYRONIX SHOCK WE

Đầu báo rung PYRONIX SHOCK WE

1.738.800đ2.484.000đ
30%
Báo động PYRONIX MATRIX 6 ZONE

Báo động PYRONIX MATRIX 6 ZONE

3.164.000đ4.520.000đ
30%
Đầu báo beam 2 tia PB-120HD

Đầu báo beam 2 tia PB-120HD

3.218.600đ4.598.000đ
40%
Đầu báo beam 2 tia PB-25HD

Đầu báo beam 2 tia PB-25HD

1.440.000đ2.400.000đ
38%
Đầu báo beam 2 tia PB-30HD

Đầu báo beam 2 tia PB-30HD

1.636.800đ2.640.000đ
44%
Đầu báo beam 4 tia Quad-50CS

Đầu báo beam 4 tia Quad-50CS

3.830.400đ6.840.000đ
46%
Đầu báo beam 2 tia PB-80HD

Đầu báo beam 2 tia PB-80HD

2.073.600đ3.840.000đ
45%
Đầu báo beam 2 tia PB-60HD

Đầu báo beam 2 tia PB-60HD

1.628.000đ2.960.000đ
30%
Bàn phím LCD PYRONIX MX-LCD

Bàn phím LCD PYRONIX MX-LCD

2.251.900đ3.217.000đ
42%
Đầu báo beam 4 tia Quad-150CS

Đầu báo beam 4 tia Quad-150CS

5.510.000đ9.500.000đ
30%
Bàn phím LCD PYRONIX MX-ICON

Bàn phím LCD PYRONIX MX-ICON

1.367.800đ1.954.000đ
40%
Đầu báo beam 4 tia Quad-200CS

Đầu báo beam 4 tia Quad-200CS

6.300.000đ10.500.000đ
32%
Đầu báo beam 2 tia PB-15HD

Đầu báo beam 2 tia PB-15HD

1.142.400đ1.680.000đ