Theo giá

Camera theo loại

Camera theo chuẩn

Độ phân giải

40%
Camera dome HDCVI Kbvision KX-2K02C
Mã: KB 01
1,608,000 đ
40%
Camera thân HDCVI Kbvision KX-2K03C
Mã: KB 02
1,980,000 đ
40%
Camera dome HDCVI Kbvision KX-1012S4
Mã: KB 03
552,000 đ
40%
Camera dome HDCVI Kbvision KX-2002S4
Mã: KB 04
828,000 đ
40%
Camera dome HDCVI Kbvision KX-2004C4
Mã: KB 05
972,000 đ
40%
Camera dome HDCVI Kbvision KX-1002SX4
Mã: KB 06
492,000 đ
40%
Camera thân HDCVI Kbvision KX-2005C
Mã: KB 07
1,788,000 đ
40%
Camera dome HDCVI Kbvision KX-2K04C
Mã: KB 08
1,704,000 đ
40%
Camera thân HDCVI Kbvision KX-2K01C
Mã: KB 09
1,608,000 đ
43%
Camera dome HDCVI Kbvision KX-NB2004M
Mã: KB 10
4,902,000 đ
43%
Camera thân HDCVI Kbvision KX-NB2003M
Mã: KB 11
4,902,000 đ
40%
Camera thân HDCVI Kbvision KX-2005MC
Mã: KB 12
2,520,000 đ
40%
Camera dome HDCVI Kbvision KX-2004MC
Mã: KB 13
2,280,000 đ
40%
Camera thân HDCVI Kbvision KX-2003C4
Mã: KB 14
1,020,000 đ
40%
Camera thân HDCVI Kbvision KX-2001S4
Mã: KB 15
828,000 đ
40%
Camera thân HDCVI Kbvision KX-2001C4
Mã: KB 16
732,000 đ
40%
Camera dome HDCVI Kbvision KX-2002C4
Mã: KB 17
732,000 đ
40%
Camera thân HDCVI Kbvision KX-1305C4
Mã: KB 18
1,548,000 đ
40%
Camera thân HDCVI Kbvision KX-1303C4
Mã: KB 19
888,000 đ
40%
Camera dome HDCVI Kbvision KX-1302C
Mã: KB 20
672,000 đ