Theo giá

Camera theo loại

Camera theo chuẩn

Độ phân giải

27%
Camera Samsung AHD dome HCD-E6020RP
Mã: SS 01
813,950 đ
27%
Camera Samsung AHD dome HCD-E6070RP
Mã: SS 02
1,882,670 đ
28%
Camera Samsung AHD thân HCO-E6020RP
Mã: SS 03
953,280 đ
27%
Camera Samsung AHD thân HCO-E6070RP
Mã: SS 04
1,780,470 đ
27%
Camera Samsung AHD thân SCO-6083RAP
Mã: SS 05
1,780,470 đ
27%
Camera Samsung AHD thân SCO-6023RAP
Mã: SS 06
2,534,560 đ
28%
Camera Samsung AHD dome SCD-6083RAP
Mã: SS 07
2,804,400 đ
27%
Camera Samsung AHD dome SCD-6023RAP
Mã: SS 08
1,795,070 đ
27%
Camera Samsung AHD dome SCV-6083RAP
Mã: SS 09
3,935,430 đ
28%
Camera Samsung AHD dome SCV-6023RAP
Mã: SS 10
3,555,360 đ
28%
Camera Samsung AHD speed dome HCP-6320AP
Mã: SS 11
21,056,400 đ
28%
Camera Samsung AHD speed dome HCP-6320HAP
Mã: SS 12
23,138,640 đ
27%
Camera Samsung analog thân SCO-5083RP
Mã: SS 13
45,303,800 đ
28%
Camera Samsung analog thân SCO-1020RP
Mã: SS 14
2,049,840 đ
28%
Camera Samsung analog dome SCD-5083RP
Mã: SS 15
3,785,040 đ
28%
Camera Samsung analog speed dome SCP-2370RHP
Mã: SS 16
33,227,280 đ
28%
Camera IP Samsung thân SNO-E6041RP
Mã: SS 17
2,688,480 đ
28%
Camera IP Samsung thân SNO-E6031RP
Mã: SS 18
2,437,200 đ
27%
Camera IP Samsung thân SNO-E6011RP
Mã: SS 19
2,519,230 đ
27%
Camera IP Samsung dome SND-E6011RP
Mã: SS 20
2,373,960 đ