Phụ kiện máy chấm công

Loại ứng dụng

Theo giá

Đầu đọc phụ Mita FR 1300
Mã: DP 03
2,200,000 đ
Đầu đọc thẻ GIGATA CR10M
Mã: DP 04
1,500,000 đ
Đầu đọc vân tay GIGATA ZK 4800
Mã: DP 05
1,400,000 đ
Đầu đọc thẻ GIGATA CR10MW
Mã: DP 06
1,800,000 đ
Đầu đọc vân tay GIGATA 8500
Mã: DP 07
2,550,000 đ