Theo giá

Đầu ghi hình theo chuẩn

Đầu ghi hình theo số kênh

40%
Đầu ghi dahua HDCVI 4 kênh XVR4104C
Mã: DG 04
1,494,000 đ
37%
Đầu ghi dahua HDCVI 8 kênh XVR4108C
Mã: DG 05
2,400,300 đ
37%
Đầu ghi dahua HDCVI 4 kênh XVR4104HS
Mã: DG 06
1,984,500 đ
37%
Đầu ghi dahua HDCVI 8 kênh XVR4108HS
Mã: DG 07
2,778,300 đ
37%
Đầu ghi dahua HDCVI 16 kênh XVR4116HS
Mã: DG 08
4,328,100 đ
36%
Đầu ghi dahua HDCVI 4 kênh XVR5104HS
Mã: DG 09
2,361,600 đ
38%
Đầu ghi dahua HDCVI 8 kênh XVR5108HS
Mã: DG 10
3,496,800 đ
40%
Đầu ghi dahua HDCVI 16 kênh XVR5116HS
Mã: DG 11
6,426,000 đ
35%
Đầu ghi dahua HDCVI 4 kênh HCVR4104C-S3
Mã: DG 12
1,547,000 đ
36%
Đầu ghi dahua HDCVI 8 kênh HCVR4108C-S3
Mã: DG 13
2,368,000 đ
36%
Đầu ghi dahua HDCVI 4 kênh HCVR4104HS-S3
Mã: DG 14
1,920,000 đ
37%
Đầu ghi dahua HDCVI 8 kênh HCVR4108HS-S3
Mã: DG 15
2,709,000 đ
38%
Đầu ghi dahua HDCVI 8 kênh HCVR4116HS-S3
Mã: DG 16
4,185,000 đ
36%
Đầu ghi dahua HDCVI 4 kênh HCVR5104HS-S3
Mã: DG 17
2,291,200 đ
37%
Đầu ghi dahua HDCVI 8 kênh HCVR5108HS-S3
Mã: DG 18
3,477,600 đ
38%
Đầu ghi dahua HDCVI 16 kênh HCVR5116HS-S3
Mã: DG 19
6,572,000 đ
40%
Đầu ghi dahua HDCVI 16 kênh HCVR5216AN-S3
Mã: DG 20
6,708,000 đ