38%
Đầu ghi dahua HDCVI 32 kênh HCVR4232AN-S3
Mã: DG 24
10,577,200 đ
40%
Đầu ghi Kbvision HDCVI 32 kênh KX-7232D4
Mã: KB 40
10,320,000 đ
40%
Đầu ghi ip Dahua 32 kênh DHI-NVR4232
Mã: DG 40
6,540,000 đ
39%
Đầu ghi ip Dahua 32 kênh NVR5232-4KS2
Mã: DG 43
9,821,000 đ
39%
Đầu ghi ip Dahua 32 kênh NVR5232-4KS2
Mã: DG 43
9,821,000 đ
38%
Đầu ghi ip Dahua 32 kênh NVR5432-4KS2
Mã: DG 45
14,322,000 đ
39%
Đầu ghi ip Dahua 32 kênh NVR5832-4KS2
Mã: DG 47
19,642,000 đ
40%
Đầu ghi Kbvision HDCVI 32 kênh KX-8232D4
Mã: KB 53
10,680,000 đ
40%
Đầu ghi Kbvision HDCVI 32 kênh KX-8832D
Mã: KB 55
27,480,000 đ
36%
Đầu ghi hình KBvision IP 32 kênh KX-8832N2
Mã: KB 126
14,720,000 đ
30%
Đầu ghi Samsung IP 32 kênh XRN-2011P
Mã: SS 104
59,905,300 đ
28%
Đầu ghi Samsung IP 32 kênh XRN-2010P
Mã: SS 105
42,488,640 đ