40%
Đầu ghi dahua HDCVI 4 kênh XVR4104C
Mã: DG 04
1,494,000 đ
37%
Đầu ghi dahua HDCVI 8 kênh XVR4108C
Mã: DG 05
2,400,300 đ
37%
Đầu ghi dahua HDCVI 4 kênh XVR4104HS
Mã: DG 06
1,984,500 đ
37%
Đầu ghi dahua HDCVI 16 kênh XVR4116HS
Mã: DG 08
4,328,100 đ
36%
Đầu ghi dahua HDCVI 4 kênh XVR5104HS
Mã: DG 09
2,361,600 đ
35%
Đầu ghi dahua HDCVI 4 kênh HCVR4104C-S3
Mã: DG 12
1,547,000 đ
36%
Đầu ghi dahua HDCVI 4 kênh HCVR4104HS-S3
Mã: DG 14
1,920,000 đ
36%
Đầu ghi dahua HDCVI 4 kênh HCVR5104HS-S3
Mã: DG 17
2,291,200 đ
38%
Đầu ghi dahua HDCVI 4 kênh CVR7104H-S3
Mã: DG 21
3,961,800 đ
38%
Đầu ghi Dahua IP 4 kênh NVR4104HS-4KS2
Mã: DG 28
2,976,000 đ
40%
Đầu ghi Kbvision HDCVI 4 kênh KX-2K8104D4
Mã: KB 31
2,868,000 đ
36%
Đầu ghi Dahua IP 4 kênh NVR2104HS-S2
Mã: DG 32
1,856,000 đ
36%
Đầu ghi Dahua IP 4 KênhNVR3104DS
Mã: DG 34
2,048,000 đ
38%
Đầu ghi Kbvision HDCVI 4 kênh KX-7104TD4
Mã: KB 35
1,413,600 đ
40%
Đầu ghi Dahua IP 4 kênh NVR4104-W
Mã: DG 36
4,260,000 đ
38%
Đầu ghi Kbvision HDCVI 4 kênh KX-7104D4
Mã: KB 37
1,723,600 đ
40%
Đầu ghi ip Dahua 4 kênh DHI-NVR4104
Mã: DG 38
2,940,000 đ
38%
Đầu ghi Kbvision HDCVI 4 kênh KX-7104TD5
Mã: KB 43
1,413,600 đ
39%
Đầu ghi Kbvision HDCVI 4 kênh KX-7104D5
Mã: KB 45
1,695,800 đ