38%
Đầu ghi Dahua IP 4 kênh NVR4104HS-4KS2
Mã: DG 28
2,976,000 đ
37%
Đầu ghi Dahua IP 8 kênh NVR4108HS-4KS2
Mã: DG 29
3,156,300 đ
38%
Đầu ghi Dahua IP 16 kênh NVR4116HS-4KS2
Mã: DG 30
3,751,000 đ
37%
Đầu ghi Dahua IP 16 kênh NVR4216HS-4KS2
Mã: DG 31
5,884,200 đ
36%
Đầu ghi Dahua IP 4 kênh NVR2104HS-S2
Mã: DG 32
1,856,000 đ
37%
Đầu ghi Dahua IP 8 kênh NVR2108HS-S2
Mã: DG 33
2,079,000 đ
36%
Đầu ghi Dahua IP 4 KênhNVR3104DS
Mã: DG 34
2,048,000 đ
38%
Đầu ghi Dahua IP 8 KênhNVR3108DS
Mã: DG 35
2,356,000 đ
40%
Đầu ghi Dahua IP 4 kênh NVR4104-W
Mã: DG 36
4,260,000 đ
40%
Đầu ghi ip Dahua 8 kênh DHI-NVR4108
Mã: DG 37
2,940,000 đ
40%
Đầu ghi ip Dahua 4 kênh DHI-NVR4104
Mã: DG 38
2,940,000 đ
40%
Đầu ghi ip Dahua 16 kênh DHI-NVR4216
Mã: DG 39
5,160,000 đ
40%
Đầu ghi ip Dahua 32 kênh DHI-NVR4232
Mã: DG 40
6,540,000 đ
38%
Đầu ghi ip Dahua 8 kênh NVR5208-4KS2
Mã: DG 41
7,998,000 đ
38%
Đầu ghi ip Dahua 16 kênh NVR5216-4KS2
Mã: DG 42
8,649,000 đ
39%
Đầu ghi ip Dahua 32 kênh NVR5232-4KS2
Mã: DG 43
9,821,000 đ
39%
Đầu ghi ip Dahua 32 kênh NVR5232-4KS2
Mã: DG 43
9,821,000 đ
39%
Đầu ghi ip Dahua 16 kênh NVR5416-4KS2
Mã: DG 44
13,115,000 đ
38%
Đầu ghi ip Dahua 32 kênh NVR5432-4KS2
Mã: DG 45
14,322,000 đ
38%
Đầu ghi ip Dahua 64 kênh NVR5464-4KS2
Mã: DG 46
15,810,000 đ