Phụ kiện máy chấm công

Nút ExiT Mita K2 + Remote
Mã: NN 1
350,000 đ
Nút Exit Mita K2S + Remote
Mã: NN 2
350,000 đ
Nút nhấn mở cửa MITA 2020
Mã: NN 3
75,000 đ
Nút nhấn mở cửa MITA 2020i
Mã: NN 4
320,000 đ
Nút nhấn thoát khẩn MiTa
Mã: NN 5
280,000 đ