Theo giá

30%
Màn hình chuyên dụng Samsung SMT-1914
Mã: MH 01
8,691,200 đ
30%
Màn hình chuyên dụng Samsung SMT-1931
Mã: MH 02
10,541,300 đ
30%
Màn hình chuyên dụng Samsung SMT-1935
Mã: MH 03
12,438,300 đ
30%
Màn hình chuyên dụng Samsung SMT-2731
Mã: MH 04
18,996,600 đ
30%
Màn hình chuyên dụng Samsung SMT-2233
Mã: MH 05
13,792,100 đ
30%
Màn hình chuyên dụng Samsung SMT-4032A
Mã: MH 06
50,587,600 đ
30%
Màn hình chuyên dụng Samsung SMT-3232A
Mã: MH 07
35,754,600 đ
15%
Ổ cứng Toshiba MD03ACA400V
Mã: OC 05
3,570,000 đ
10%
Ổ cứng Toshiba DT01ABA050V
Mã: OC 01
1,215,000 đ
13%
Ổ cứng Toshiba DT01ABA100V
Mã: OC 02
1,348,500 đ
21%
Ổ cứng Toshiba DT01ABA200V
Mã: OC 03
1,707,980 đ
13%
Ổ cứng Toshiba DT01ABA300V
Mã: OC 04
2,462,100 đ
40%
Phụ kiện Camera HDPARAGON HDS-S1016R/E
Mã: OC 06
135,295,200 đ
18%
Ổ cứng Toshiba MD03ACA500V
Mã: OC 07
4,510,000 đ
30%
Chân đế Camera Samsung SBP-300CM
Mã: CĐ 01
1,238,300 đ
30%
chân đế camera Hikvision DS-1602ZJ
Mã: CĐ 02
385,000 đ
30%
Chân đế Camera Samsung SBP-300LM
Mã: CĐ 03
5,461,400 đ
30%
Chân đế camera Hikvision DS-1663ZJ
Mã: CĐ 04
350,000 đ
30%
Chân đế camera Hikvision DS-1661ZJ
Mã: CĐ 05
490,000 đ
30%
Chân đế camera Hikvision DS-1212ZJ-S
Mã: CĐ 06
179,900 đ