Loại ứng dụng

Theo giá

Đầu đọc phụ Mita FR 1300
Mã: DP 03
2,200,000 đ
Đầu đọc thẻ GIGATA CR10M
Mã: DP 04
1,500,000 đ
Đầu đọc vân tay GIGATA ZK 4800
Mã: DP 05
1,400,000 đ
Đầu đọc thẻ GIGATA CR10MW
Mã: DP 06
1,800,000 đ
Đầu đọc vân tay GIGATA 8500
Mã: DP 07
2,550,000 đ
Thẻ cảm ứng dày MITA 1.8mm
Mã: TCC 1
10,000 đ
Nút ExiT Mita K2 + Remote
Mã: NN 1
350,000 đ
Nút Exit Mita K2S + Remote
Mã: NN 2
350,000 đ
Nút nhấn mở cửa MITA 2020
Mã: NN 3
75,000 đ
Nút nhấn mở cửa MITA 2020i
Mã: NN 4
320,000 đ
Nút nhấn thoát khẩn MiTa
Mã: NN 5
280,000 đ