Tổng đài ERICSSON-LG iPECS SBG-1000
Mã: TĐ 105
11,500,000 đ